Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова

Расположение:

Ақтөбе қаласы

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Западно-Казахстанский медицинский университет им.М.Оспанова

Расположение:

Ақтөбе қаласы

Т.Бегелдинов атындағы Әуе-қорғаныс күштері әскери институты (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Военный институт Сил воздушной обороны им. Т.Бегельдинова

Расположение:

Ақтөбе қаласы

«Алматы экономика және статистика академиясы» мекемесінің Ақтөбе қаласындағы өкілдігі (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Алматинский институт экономики и статистики

Расположение:

Ақтөбе қаласы

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Университет им.С.Баишева

Расположение:

Ақтөбе қаласы

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Казахско-русский международный университет

Расположение:

Ақтөбе қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің Ақтөбе заң институты (высшее учебное заведение)

Ақтөбе облысы,

Наименование на русском:

Актюбинский юридический институт Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан

Расположение:

Ақтөбе қаласы

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті (высшее учебное заведение)

Ақмола облысы

Наименование на русском:

Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті (высшее учебное заведение)

Ақмола облысы,

Наименование на русском:

Кокшетауский университет Абая Мырзахметова

Гуманитарлы-техникалық академия (высшее учебное заведение)

Ақмола облысы,

Наименование на русском:

Гуманитарно-техническая академия

Көкшетау экономика және менеджмент институты (высшее учебное заведение)

Ақмола облысы,

Наименование на русском:

Кокшетауский институт экономики и менеджента

Көкшетау техникалық институты ҚР ТЖМ (высшее учебное заведение)

Ақмола облысы,

Наименование на русском:

Кокшетауский технический институт МЧС РК

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Қазақ ұлттық аграрлық университеті (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский национальный аграрный университет (КазНАУ)

Расположение:

(әл-Фараби атындағы ҚазҰУ)

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахская национальная академия искусств

Расположение:

(ҚазҰАУ)

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахская национальная консерватория

Расположение:

(Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Абай атындағы ҚазҰПУ) (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ им.Абая)

Расположение:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

С.Д.Асфендияров атындағы (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский национальный медицинский университет

Расположение:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский государственный женский педагогический университет (КазГосЖенПУ)

Расположение:

(С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ)

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (высшее учебное заведение)

Алматы қаласы

Наименование на русском:

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Расположение:

(ҚазМемҚызПУ)

x
Информация пользователей: