Шоғыр Бөлтекұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шогыр Болтекулы

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Омар Бисалиев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Омар Бисалиев

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бөкен би көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бокен би

Орналасу орны:

Ақсу шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жыңғылды көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жынгылды

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Көкесем көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Кокесем

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Саура көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Саура

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қараған Босаға көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Қараган Босага

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Исан Түбек көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Исан Тубек

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шерқала көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шеркала

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Отпан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Отпан

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Даулеткерей көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Даулеткерей

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Бейбарыс Сұлтан көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Бейбарыс Султан

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Ер Бегей көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Ер Бегей

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Есір Айшуақұлы көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Есір Айшуақулы

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Жалғас Айтенов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Жалгас Айтенов

Орналасу орны:

Жұлдыз шағын ауданы көше атауларының тізімі

Шоғы Батыр көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Шогы Батыр

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Өмірзақ Нұрбаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Омирзак Нурбаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Қиту Бекжанов көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Киту Бекжанов

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Аль-Фараби көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Аль-Фараби

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

Дінмұханбет Қонаев көшесі (көше)

Маңғыстау облысы

Орысша атауы:

улица Динмуханбет Конаев

Орналасу орны:

Мерей шағын ауданы көше атауларының тізімі

x
Пайдаланушылардың ақпараты: