Архат ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Архатский сельский округ

Кеңгірбай би ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Кенгирбай биский сельский округ

Көкбай ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Кокбайский сельский округ

Қарауыл ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Карауыльский сельский округ

Қасқабұлақ ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Каскабулакский сельский округ

Құндызды ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Кундиздинский сельский округ

Медеу ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Медеуский сельский округ

Саржал ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Саржальский сельский округ

Тоқтамыс ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Токтамысский сельский округ

Айғыз ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Айгызский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Ақшатау ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Акшатауский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Ақшәулі ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Акшаулинский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Ақши ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Акшиский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Баршатас ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Баршатаский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Байқошқар ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Байкошкарский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Бидайық ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Бидайыкский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Емелтау ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Емелтауский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Жорға ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жоргинский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Қосағаш ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Косагашский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

Қарағаш ауылдық округі (ауылдық округ)

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Карагашский сельский округ

Орналасу орны:

Аягөз ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: