Қазақ гуманитарлық заң университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский гуманитарно-юридический университет

Қазақ ұлттық өнер университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский национальный университет искусства

Астана медицина университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Медицинский университет Астана

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина

Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалы (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахстанский филиал Московского государственного университета

«Тұран-Астана» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Университет «Туран-Астана»

Еуразия гуманитарлық институты (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Евразийский гуманитарный институт

Қазақ технология және бизнес университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахский университет технологии и бизнеса

Қазақ инженерлік-техникалық академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Казахская инженерно-техническая академия

«Астана» университеті (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Университет «Астана»

«Қаржы академиясы» (жоғарғы оқу орындары)

Орысша атауы:

Финансовая академия

x
Пайдаланушылардың ақпараты: