«Кіші Алматы» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Малая Алматинка»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Есентай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Есентай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Бекенбай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Бекенбай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Жарбұлақ» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Жарбулак»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Кімасар» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Кимасар»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Беделбай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Бедельбай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Шыбынсай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Шыбынсай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Тіксай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Тиксай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Тереңқара» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Теренкара»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Ащыбұлақ» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Ащибулак»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Сұлтанқарасу» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Султанкарасу»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Басқарасу» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Баскарасу»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Ботбасай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Ботбасай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Терісбұлақ» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Терисбулак»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Абылғазы» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Абылгазы»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Ноғайсай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Ногайсай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Кіші Қарасу» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Малая Карасу»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Ерменсай» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Ерменсай»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Керенқұлақ» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Керенкулак»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

«Үлкен Алматы» өзені (қала)

,

Орысша атауы:

Река «Большая Алматинка»

Орналасу орны:

Алматы қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: