Сұлтанмахмұт Торайғыров көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Султанмахмута Торайгырова

Мұхамеджан Тынышбаев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Мухамеджана Тынышбаева

Мiржақып Дулатов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Мыржакыпа Дулатова

Мәңгілік Ел даңғылы (көше)

Орысша атауы:

проспект Мәңгілік Ел

Григорий Потанин көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Григория Потанина

Бiржан сал көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Биржан сал

Мұхамед-Хайдар Дулати көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Мухамед-Хайдара Дулати

Александр Затаевич көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Александра Затаевича

Степан Кубрин көшесi (көше)

Орысша атауы:

улциа Степана Кубрина

Тәттiмбет көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Таттимбета

Әбдiғаппар Жанбосынов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Абдугапара Джанбосынова

Шәңгерей Бөкеев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Шангерея Бокеева

Кенжебек Күмiсбеков көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Кенжебека Кумисбекова

Лев Гумилев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Льва Гумилева

Александр Кравцов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Александра Кравцова

Тұрар Рысқұлов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Турара Рыскулова

Бейбiтшiлiк көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Бейбітшілік

Қарасай батыр көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Карасай батыра

Шабал Бейсекова көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Шабал Бейсековой

Ахмет Жұбанов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Ахмета Жубанова

x
Пайдаланушылардың ақпараты: