Қошке Кемеңгерұлы көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Кошке Кеменгерулы

Бақтыораз Бейсекбаев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Бактыораза Бейсекбаева

Евгений Брусловский көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Евгения Брусиловского

Жұмабек Ташенов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Жумабека Ташенова

Таха Хусейн көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Таха Хусейна

Мақтұмқұлы көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Махтумкулы

Луи Пастер көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Луи Пастера

Әнуар Әлiмжанов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Ануара Алимжанова

Iлияс Есенберлин көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Ильяса Есенберлина

Нұрғиса Тiлендиев даңғылы (көше)

Орысша атауы:

проспект Нургисы Тлендиева

Қайрат Рысқұлбеков көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Кайрата Рыскулбекова

Ғабит Мүсiрепов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Габита Мусрепова

Ғабиден Мұстафин көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Габидена Мустафина

Әубәкiр Ысмайылов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Аубакира Исмаилова

Иманжүсiп Құтпанов көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Иманжусипа Кутпанова

Елубай Тайбеков көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Елубая Тайбекова

Жанайдар Жирентаев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Жанайдара Жирентаева

Көшек батыр көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Кошек батыра

Әлкей Марғұлан көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Алькея Маргулана

Мұқағали Мақатаев көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Мукагали Макатаева

x
Пайдаланушылардың ақпараты: