Ақтау көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Актау

Нарын көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Нарын

Шұғыла көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Шугыла

Шыңғыстау көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Шынгыстау

Көктал көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Коктал

Аққорған көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Аккорган

Жаңақоныс көшесi (көше)

Орысша атауы:

улица Жанаконыс

Алмалық көшесі (көше)

Орысша атауы:

улица Алмалык

Нұра қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Нура

Жұмбақтас қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Жумбактас

Шымбұлақ қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Шымбулак

Көктөбе қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Коктобе

Келешек қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Келешек

Береке қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Береке

Талас қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Талас

Тайтөбе қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Тайтобе

Жаркөл қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Жарколь

Бидайық қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Бидайык

Аққайың қысқа көшесi (көше)

Орысша атауы:

переулок Аккайын

Қызылсу көшесі (көше)

Орысша атауы:

улица Кызылсу

x
Пайдаланушылардың ақпараты: