Қараоба көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Караоба

Орналасу орны:

Орал қаласы

Каратөбе көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Каратюбинская

Орналасу орны:

Орал қаласы

Каратюбинский көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Каратюбинский

Орналасу орны:

Орал қаласы

Қарашығанақ көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Карачаганакская

Орналасу орны:

Орал қаласы

Карбышев көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Карбышева

Орналасу орны:

Орал қаласы

Карьерный көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Карьерный

Орналасу орны:

Орал қаласы

Кенесары көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Кенесары

Орналасу орны:

Орал қаласы

Кең Дала көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Кен Дала

Орналасу орны:

Орал қаласы

Ковыльная көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Ковыльная

Орналасу орны:

Орал қаласы

Кожсырьевая көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Кожсырьевая

Орналасу орны:

Орал қаласы

Көкшетау көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Кокчетавская

Орналасу орны:

Орал қаласы

Кокчетавский проезд көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Кокчетавский Проезд

Орналасу орны:

Орал қаласы

Колхозная көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Колхозная

Орналасу орны:

Орал қаласы

Комсомольская көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Комсомольская

Орналасу орны:

Орал қаласы

Конечная көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Конечная

Орналасу орны:

Орал қаласы

Конечный көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Конечный

Орналасу орны:

Орал қаласы

Конечный переулок көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Конечный переулок

Орналасу орны:

Орал қаласы

Конкин көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Конкина

Орналасу орны:

Орал қаласы

Коняхин көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Коняхина

Орналасу орны:

Орал қаласы

Короленко көшесі (аудан)

Батыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

улица Короленко

Орналасу орны:

Орал қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: